GDPR: Sáfárság az adatokkal – Illéssy János írása

2018-06-05
1449 megtekintés

Legutóbbi KEVE reggelink alkalmával a Gerlóczy Kávéházban a GDPR-ról beszélgettünk. Az európai adatkezelési szabályozás (angol rövidítéssel GDPR) „forró téma”. Szerettük volna felmérni, hogy tudunk-e a témáról eleget, mindenekfelett azonban szerettük volna körüljárni a témára vonatkozó biblikus gondolkodásmódot. A személyes adat valóban kincs minden szempontból: gazdaságilag, pszichológiailag, rengeteg más szempontból – ahogy tapasztalhatjuk, akár politikailag is. A személyes adatokkal élhetünk, hiszen minden emberi kapcsolatnak egyik elengedhetetlen összetevője, és vissza is élhetünk, elég például a manipulációkra vagy a karaktergyilkos pletykákra
gondolnunk.

Nem könnyű arra vállalkozni, hogy egy szabályozással oldjuk meg ezt a helyzetet, és a kezdeti megoldások is bizonyára sok kívánnivalót hagynak maguk mögött. De magát a szándékot értékelnünk kell, hogy a törvényhozók a személyes adatokat óvni szeretnék. Ahogy említettem, a feladat ugyanakkor óriási, szinte reménytelenül nagy. Ha Isten a Bibliában arról beszél, hogy minden az Övé és mindent Őtőle kapunk, nem lehet túlzás az igazság alkalmazása az információra is. A Biblia szemszögéből tehát az adatkezelés is egy sáfársági feladat.

“Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.” (Korintusiakhoz írt első levél 4,2)

De hogyan lehetünk hűséges adat-sáfárok? Vegyük kölcsön és alkalmazzuk az adatokra Howard Dayton, a „Compass –
Isteni pénzügyek” alapítójának listáját. Hűséges sáfároknak kell lennünk:

  • …minden javunkkal, a Biblia szerint – beleértve az adatokat, információkat is
  • …független attól, mennyit kaptunk – ezért kell minden jó alapelvnek ránk, „kisemberekre” ugyanúgy vonatkoznia, mint a sokszor hibáztatott globális adat-nagyhatalmakra
  • …a kis dolgokban is – azaz nem a mi lehetőségünk eldönteni, mi a jelentéktelen adat, és mi nem
  • …mások javaival is – és a sajátunkkal is, hiszen sokszor mi bánunk legfelelőtlenebbül saját személyes adatainkkal
  • …mert Isten így is formálja a jellemünket – jelen esetben azáltal, hogy felelősségteljes viselkedésre sarkall és tiltja a haszonleső manipulációt
  • …mert hitünkön keresztül a hűséges sáfárság vezet a megelégedéshez – jelen esetben a jó lelkiismeret által nyújtott megelégedéshez.

Péter apostol gyönyörűen ír az emberi törvények betartásának igazi fontosságáról – érdemes minden mondatát, kifejezését, szavát alaposan áttanulmányozni: „Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok: nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek.” (Péter első levele 2,13-17)

És ha ennél is praktikusabb tanácsot szeretnénk a magunk és mások adatainak megfelelő használatához? Az adatkezelés is csak egy újabb terület ahol rádöbbenhetünk, milyen csodásan mély etikai, és mennyire mindennapian praktikus parancs Jézus Aranyszabálya: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.” (Máté evangéliuma 7,12)

Mielőtt félreértenénk: a Jézus által minden forrásaként említett „törvény” természetesen nem a GDPR, hanem a legfőbb törvény, mely egyetlen mondatba így sűríthető: „Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből!” (Mózes ötödik könyve 6,5) A Biblia embere ezen törvény nélkül tartja a szabályozást reménytelenül nagy feladatnak.

Illéssy János a GLS magyarországi szervezői csapatának operatív vezetője. A kezdetektől jelen van a GLS-ben. Pénzügy-számviteli szakember, tanár, a KEVE Társaság korábbi elnöke. Ezen írása a KEVE Monday Mannában jelent meg 2018. május 7-én.

Címkék: , ,